Da li ste srecni u skoli ?

Da
Ne
Neopredeljen

Aktivnosti

Šta je za učenike novo u zakonu?

Učenički parlament daju mišljenje na bitne akte škole i učestvuju u evaluaciji škole.
Predstavnici učeničkog parlamenta učestvuju u radu školskog odbora:
: u osnovnoj školi: prisustvuju sednicama
: u srednjoj školi: odlučuju o pojedinim pitanjima kao punopravni članovi školskog odbora
Besplatno vaspitanje i obrazovanje za svu decu u godini pred polazak u školu i besplatno osnovno obrazovanje. Najmanje devet meseci pripremljenog predškolskog programa
Pristup pod istim uslovima stranim drržavljanima, licima bez državljanstva, prognanim ili raseljenim licima.


Obezbeđuje se kontinuirana obrazovna podrška: stručnjaci, asistenti, timovi
Omogućuje se besplatno srednje obrazovanje redovnim učenicima
Upis učenika u srednju školu na osnovu položenog završenog ispita u osnovnom obrazovanju počeće od školske 2011/12 godine
Povećava se broj sa najmanje dve na najmanje četiri ocene u polugodištu u osnovnom obrazovanju, a na najmanje tri u srednjem obrazovanju.
Vladanje učenika od šestog razreda osnovnog i svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja biće ocenjivano opisno u toku polugodišta, a brojčano na kraju polugodišta, a zaključna ocena će uticati na opšti uspeh.


AKTIVNOSTI UČENIČKOG PARLAMENTA


1. Kontakt sa drugim učeničkim parlamentima, iz drugih škola (Svilajnac, Jagodina ...)
2. Takmičenje za “Najlepše uređenu novogodišnju učionicu”
3. Akcija i prepiska sa ministarstvom unutrašnjih poslova u cilju dobijanja školskog policajca
4. Obeležavanje dana ljubavi:- radionica “ljubav i zaljubljenost” za učenike VII i VIII razreda
(a u saradnji sa “Savetovalište za Mlade” )
- učenici su bili tog dana obučeni svi u crveno sa tendencijom da za
početak proleća svi budu u zelenom, za početak jeseni svi u žutom
- urađen je pano “sve za ljubav” sa dečijimliterarnim i likovnim radovima
- na svim vratima škole zalepljena su crvena srva od kolačarske hartije
- nastavnici su dobili simbolične poklone u toku časa.
5. U mlađim razredima organizovano je takmičenje “Najlepša i najatraktivnija lutka”, a rađene u saradnji sa roditeljima
6. Takmičenje “Najlepše uskršnje jaje”, likovno izražavanje
7. Saradnja sa likovnim udruženjem “Artokrat”, prvo mesto je pripalo učenici naše škole
8. Dopisom učeničkog parlamenta, a u vezi akcije “Ozelenjavanje školskog dvorišta”, dobili smo od Srbija Šuma 30 sadnica četinara
9. Akcija “Deca – Deci” i u saradnji sa kancelarijom za mlade, poseta deci bez roditeljskog staranja
10. U okviru “Dečije nedelje” poseta predsedniku opštine, uručivanje poklona i postavljanje predsedniku svih pitanja koja decu intrigiraju
11. Praćenje akcije crvenog krsta i saradnja sa istim.
12. Postavka “Đačkog sandučeta” i analiza svih predloga, pitanja i intrigantnih stavki sa kojim se deca susreću u skoli
13. Organizacija književne večeri, a u cilju promovisanja knjige pesama naših učenika “Sto mladih talenata”
14. Saradnja sa specijalnim odeljenjem pri školi i pozdrav gostima iz O.Š. “Stevan Jakovljević”, iz Paraćina
15. Pozdrav predavačima seminara “Mala škola velikog zdravlja” i obeležavanje “Dana mentalnog zdravlja”
16. Obeležavanje “Dana tolerancije” - Pano
17. Obeležavanje međunarodnog dana dece, pano u holu škole i u samoj nastavničkoj kancelariji
18. Prisustvo na sastanku kancelarije za mlade
19. Dogovor i kontakt sa TV Ćuprijom, a u cilju promovisanja dečje emisije “Uhvatimo svoju zvezdu” - Naziv prihvaćen nakon obavljene ankete sa učenicima
20. Sastanak sa vlasnikom sajta www.autentik.net, a u cilju postavke ličnog sajta
21. Izrada “LOGO” učeničkog parlamenta
22. Akcija “Ulepšavanja škole” - Milena Miljković, slikanje na staklu hola škole
23. Obeležavanje “Dana Nastavnika” - pesma za nastavnike i slikanje parlamentaraca sa nastavnicima u nastavničkoj kancelariji.


Sledeća Strana

 

Naši Prijatelji:

© Agencija Autentik            Ukupno 8041   Danas 7   Juče 4
Zbog tehničkih okolnosti sajt je rađen u Latinici !