Da li ste srecni u skoli ?

Da
Ne
Neopredeljen

O nama

O UČENIČKOM PARLAMENTU
O.Š. “VUK KARADžIĆ”


U našoj školi od školske 2004.-05. godine postoji učenički parlament, koji je tada nosio naziv “đački parlament”. Sada je školska 2009.-10. godina, nastavljajući tradiciju rada učeničkog parlamenta, svih ovih 5 godina, dana 30.10.2009. godine, ponovo konstituisala parlament.


Parlament osnivaju i čine ga dva predstavnika iz svakog odeljenja sedmog i osmog razreda. Isti radi na osnovu “Poslovnika o radu učeničkog parlamenta”, koje poseduje škola, a na osnovu “Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.”


Učenički parlament radi na:
- prezentaciji mišljenja i predloga stručnim organima škole, školskom odboru, savetu roditelja, direktoru ... upućivanju svog mišljenja u vezi pojedinih akata škole, o pravilima ponašanja u školi, vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje,
- saradnja sa institucijama, kao i neposredna saradnja sa kancelarijom za mlade,
- razmatranju odnosa i saradnje učenika i nastavnika, obaveštavanju učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.
Parlament prati i obeležava bitne datume iz kalendara međuljudskih prava kao i iz ekološkog kalendara.


Kroz rad u parlamentu učenici razvijaju veštine dijaloga, tolerancije, zastupanje sopstvenih interesa, aktivnog učestvovanja u donošenju odluka, realizovanja sopstvenih ideja. Predstavnik učeničkog parlamenta prisustvuje sednicama školskog odbora i na taj način se uključuje i u rešavanje problema učenika vezanih za školu.

ŠTA JE UČENIČKI PARLAMENT?

Učenički parlament je zakonom zastupljena forma institucije koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koji se njih neposredno tiču.


ČLANOVI UČENIČKOG PARLAMENTA U ŠKOLSKOJ 2009/10:

VII – 1 Marija Stojaković
Marija Milosavljević

VII – 2 Milena Jončić
Srđan Živković

VII – 3 Miljana Pejčić
Milica Trajković


VIII – 1 Dragana Anđelković
Ana Pandurović

VIII – 2 Danijela Dejković
Jovan Stošić

VIII – 3 Katarina Spasić
Milena Milenković

VIII – 4 Nemanja Jović
Milena Kijačić

 

U RADU UČENIČKOM PARLAMENTA – SARADNIK – PSIHOLOG

Ljiljana Aranđelović

 

Naši Prijatelji:

© Agencija Autentik            Ukupno 8041   Danas 7   Juče 4
Zbog tehničkih okolnosti sajt je rađen u Latinici !